تانکر افقی سه لایه ۱۰۰۰ لیتری

    • طول 144.5 سانتی متر
    • قطر درب 40 سانتی متر
    • قطر تانکر 97.8 سانتی متر