مخزن افقی سه لایه ۱۰۰۰ لیتری ارزان

  • طول 144.5 سانتی متر
  • قطر درب 40 سانتی متر
  • قطر تانکر 97.8 سانتی متر