گلدان استوانه ای ساده

گلدان استوانه ای ساده در ابعاد:

40*50

50*60

قابل سفارش در رنگهای مختلف