گلدان های طرح دوتکه بزرگ و کوچک دنیز

گلدان دو تکه لبه طلالی دو سایز کوچک و بزرگ، دارای لبه فلزی و تسمه با آبکاری فورتیک و کرومات قابل سفارش در تمامی رنگها
۳۰/۵۰
۳۵/۶۵